27 maja 2018 Imieniny obchodzą Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Radowit

Popup

06.06.06

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na BEZPŁATNE spotkanie nt „Konstytucja Biznesu”.  Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2018 r. (środa), godz. 10.00 w sali szkoleniowej SWPPG (ul. 1-ego Maja 13/3).

nenufar

18 maja dzieci uczęszczające na świetlice środowiskowe do Szurkowa, Rokosowa i Łęki Wielkiej udały się na wycieczkę autokarową do Nenufar Kościana. Trzydziestoosobowa grupa przez 2 godziny aktywnie spędzała piątkowe popołudnie w Parku Rekreacyjnym, gdzie obok niezapomnianych wrażeń młodzi śmiałkowie mogli sprawdzić swoje umiejętności chociażby w Parku linowym. Dla nieco młodszych alternatywę stanowił park trampolin oraz park dmuchańców. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszył się również zakręcony domek oraz labirynt czyli półkilometrowa ukryta trasa wewnątrz.

wyłączenia prądu

2018-05-24
07:30 - 14:30 gm. Poniec: Drzewce nr 48 hydrofornia.

1111

 

W minionym tygodniu na świetlicach środowiskowych w gminie Poniec, dzięki współpracy z Gminnym Centrum Kultury – Gminną Biblioteką w Poniecu, odbyły się warsztaty zorganizowane z okazji Dnia Matki.

guiness

We wtorek, 15 maja 2018 r. na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie odbyła się próba pobicia rekordu Guinnessa w jak największej liczbie osób biorących udział w lekcji matematyki. Obecnie rekord ten należy do Szwecji. Potrzebnych było minimum 3612 osób. Organizator – Szkoła Podstawowa Nr 13 w Lesznie – zadbała, by „Największa lekcja matematyki" była ciekawa i bezpieczna oraz zaangażowała każdego z uczestników. Lekcję „Magia czy matematyka” poprowadziła nauczycielka, p. Anna Leśniak.

Czytaj całość

herb c

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku  poz. 1875 ze zmianami) zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 maja  2018 roku o godz. 14:00  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2017,
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,       
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
8. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej,
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
10. Sprawy organizacyjne,
11. Wolne wnioski i zapytania,
12. Zakończenie.


                                               Z wyrazami szacunku
                                               Przewodniczący Rady
                                                    /-/ Jerzy Kusz

zawody osp 2018

W dniu 13 maja 2018r. o godz. 14:00 na stadionie sportowym w Poniecu odbyły się miejsko – gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Poniec. Po złożeniu meldunku Burmistrzowi Ponieca o gotowości do zawodów rozpoczęła się rywalizacja drużyn OSP.