25 sierpnia 2019 Imieniny obchodzą Gaudencjusz, Gaudenty, Grzegorz, Ludwik, Luiza, Michał, Sieciesław

swiet.2019

30 maja odbyło się zakończenie świetlicy środowiskowej w roku szkolnym 2018/2019 w miejscowości Szurkowo. Zajęcia na świetlicy odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny. W tym czasie dzieci miały zapewnioną opiekę, posiłek oraz wiele różnych zajęć m.in. zajęcia plastyczne, manualne oraz ruchome. Trzynaścioro dzieci podczas ostatnich zajęć pomalowało farbkami do tkanin białe koszulki, które posłużą im jako pamiątka na wiele lat.

Zapraszamy serdecznie na Zielone Wakacje w Gminie Poniec – szczegółowy plan zostanie podany wkrótce.

Zapraszamy do galerii

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 t.j. z dnia 2019.01.28) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni będą realizować następujące badania ankietowe:

  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2019,175,1.html

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

las szklo

 

Na świetlicy środowiskowej w Szurkowie w czwartkowe popołudnie odbyły się warsztaty dla dzieci pt. „Las we szkle”. Jest to kolejna edycja warsztatów przeprowadzanych cyklicznie na świetlicach działających na terenie gminy Poniec. Podczas zajęć puste stoiki, zostały przystrojone piaskiem, ziemią, kolorowymi kamieniami oraz begonią – w efekcie powstały piękne kompozycje, które z karteczką Kochanej Mamie będą służyły jako upominek na zbliżające się 26 maja święto – Dzień Mamy.

30 maja odbędą się ostatnie zajęcia na świetlicy w roku szkolnym 2018/2019.

Zapraszamy do galerii