25 sierpnia 2019 Imieniny obchodzą Gaudencjusz, Gaudenty, Grzegorz, Ludwik, Luiza, Michał, Sieciesław
W granicach gminy Poniec działa 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Poniec, Janiszewo, Waszkowo, Śmiłowo, Drzewce, Rokosowo, Żytowiecko, Grodzisko, Łęka Mała, Łęka Wielka, Czarkowo, Dzięczyna, Sarbinowo, Szurkowo), które swoim zasięgiem działania w zakresie działalności operacyjnej obejmują wszystkie miejscowości gminy Poniec.
 
Jednostki te skupiają w swych szeregach ponad 500 członków czynnych, około 1400 członków wspierających. W jednostkach tych działa również 8 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 4 drużyny żeńskie.
W zakresie wyposażenia w podstawowy sprzęt gaśniczy w 3 jednostkach typu „S-1” i „S-2” znajdują się samochody bojowe z pełnym wyposażeniem i tak:
  • OSP Poniec – samochód ratowniczo – gaśniczy JELCZ 022R (GBA) wyposażony w autopompę dwustopniowego działania z linią szybkiego natarcia, zbiornik na wodę i płyn pianotwórczy, agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym pozwalającym na prowadzenie akcji ratowniczej w porze nocnej, aparaty ochrony dróg oddechowych, piła spalinowa do cięcia drewna, zestaw medyczny R - 1, uniwersalny ręczny zestaw ratowniczy HOLMATRO, służący do uwalniania poszkodowanych z wraku samochodu, pompa pływająca, zestaw znaków do zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
  • OSP Poniec – samochód ratowniczo – techniczny FORD Transit 350M (SLRt) wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego, spalinowa piła do stali i betonu, spalinowa piła do cięcia drewna, aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw znaków do zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
  • OSP Szurkowo – samochód gaśniczy STAR 244 (GBA) z wyposażeniem gaśniczym,
  • OSP Łęka Wielka – lekki samochód typu ŻUK (GLM) z wyposażeniem gaśniczym.
W pozostałych jednostkach typu „ M ” na wyposażeniu znajdują motopompy P - 03, P0 - 5, P – 08 oraz pompy pływające. Stan wyposażenia jednostek typu „ M ” w zakresie umundurowania bojowego, węży, prądownic jest w większości jednostek OSP co najmniej zgodny z normami przewidzianymi dla tego typu jednostek. Sprzęt pozostający na wyposażeniu jednostek przechowywany jest remizach, które w 12 przypadkach stanowią własność gminy a w 2 przypadkach stanowią własność innych podmiotów.
 
Dnia 20 lutego 1995r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączona została jednostka OSP Poniec. Z faktu tego wynika zwiększona ilość zadań dla jednostki w zakresie stanu technicznego, wyszkolenia, wyposażenia, ale także odpowiedzialność za sprawy bezpieczeństwa p – pożarowego, ale nie tylko. Praktycznie OSP Poniec dysponowana jest każdego zdarzenia na terenie gminy jak również poza teren gminy. W ostatnich dwóch latach (2006, 2007) jednostki OSP typu „S” z terenu gminy Poniec dysponowane były do 135 różnych zdarzeń.
 
W zakresie łączności i alarmowania działa i sprawdził się w praktyce system selektywnego wywoływania i alarmowania. Wszystkie samochody bojowe (oprócz samochodu ŻUK OSP Łęka Wielka) wyposażone są w radiotelefony MOTOROLA oraz 5 radiotelefonów nasobnych. W związku z tym w celu poprawienia łączności z OSP Łęka Wielka w/w jednostkę wyposażono w telefon komórkowy.
 
W zakresie zabezpieczenia wodnego wszystkie miejscowości gminy Poniec wyposażone są w sieć hydrantową.
 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu
 
 
Samochody bojowe OSP Poniec
 
 
 
 ______________________________________________________________________________