25 sierpnia 2019 Imieniny obchodzą Gaudencjusz, Gaudenty, Grzegorz, Ludwik, Luiza, Michał, Sieciesław
Klub Seniora „Złota Jesień” został założony w 1977 roku. Klub zaczął prężną działalność w latach 80-tych organizując wystawy robótek ręcznych, wspólne wycieczki, pokazy żywności, uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Dnia Seniora, a także wyjazdy do teatru i operetki.
 
Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia Klubu Seniora są zapisywane w kronice. Działalność Klubu finansowana jest ze środków gminy oraz ze składek członkowskich.
Opiekę nad Klubem z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Maria Śmigielska Kierownik OPS-u.

Głównym celem Klubu jest zapewnienie wszystkim osobom w wieku emerytalnym, a także o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, pomoc w organizacji i aktywizacji ich życia. 
Do zakresu w/w świadczeń należy:
- zaspokajanie potrzeb kulturalnych i wypoczynkowych
- organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej
- organizowanie turystyki.

Ze świadczeń Klubu mogą korzystać osoby w wieku produkcyjnym, tj. kobiety 55,  mężczyzna 60 lat, osoby pobierające zasiłek stały oraz emeryci i inwalidzi zaliczeni do I lub II grupy inwalidzkiej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z powyższych usług Klubu Seniora „Złota Jesień” maja w śród powyżej wymienionych osoby samotne, osoby o zmniejszonej sprawności psycho-fizycznej,  mieszkające w złych warunkach mieszkaniowych oraz osoby o najniższych emeryturach i rentach.

Skierowanie do klubu wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarząd  Klubu:
1. Przewodniczący Klubu – Bielak Stanisława
2. Z-ca Przewodniczącego – Barbara Baksalary
3. Sekretarz – Krystyna Kabała
4. Skarbnik – Władysława Białek
5. Członek – Helena Cieślak

Obecnie w skład Klubu wchodzi 60 członków.


Zapraszamy do galerii:
Dzień seniora 2008
Letni spotkanie we Frankówce 2008

Spotkanie Wigilijne 2008
Letnie spotkanie we Frankówce 2009

Dzień Seniora 2009
Spotkanie Wigilijne 2009

Dzień Kobiet 2010
Spotkanie WIGILIJNE Złotej Jesieni 2010