16 września 2019 Imieniny obchodzą Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz
RP25 Medium Small
 
 

 

Jacek Widyński urodził się 22 lipca 1963 roku w Poniecu, jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Sarbinowie i Państwowego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. Magister administracji, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1987 r. pracownik Urzędu Miejskiego w Poniecu; wcześniej stażysta w Gospodarstwie Rolnym w Gościejewicach. W latach 1987-89 inspektor ds. Produkcji Rolnej; a od 1990 r., inspektor ds. Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. Od 11 grudnia 2007 roku Zastępca Burmistrza Ponieca.
Żona Katarzyna, nauczycielka w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu. Ojciec dwójki dzieci.
W dniu 21 października 2018 roku po raz trzeci wybrany na stanowisko Burmistrza Ponieca.