16 września 2019 Imieniny obchodzą Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz

logo.ops.2

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH
w ramach realizowanego Projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych
z gminy Poniec”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych i/ lub niepełnosprawnych na terenie gminy Poniec.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
- osoby o znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  oraz  osoby  z niepełnosprawnością sprężoną.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.  Krobska 45a, 64-125 Poniec, telefon: 65 57 31 318