16 września 2019 Imieniny obchodzą Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz

Informujemy, że od 26 sierpnia do 13 września br. W Urzędzie Miejskim w Poniecu (II piętro, biuro nr 14) przyjmowane będą wnioski dotyczące stypendium szkolnego.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poniec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (528,00 zł netto na jednego członka rodziny), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu, biuro nr 14 oraz na stronie internetowej Gminy Poniec.

Wniosek