16 września 2019 Imieniny obchodzą Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz

IMG 4241 Copy

Mieszkańcy gminy Poniec uczcili pamięć Powstańców w 100 rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na ponieckim rynku odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów walki o niepodległość naszych ziem.

W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Ponieca Jacek Widyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz wraz z radnymi, Proboszcz ponieckiej parafii ks. Krzysztof Szymendera, zuchy i harcerze, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w trakcie okolicznościowego przemówienia podkreślał, że „…Wielkopolanie szli do walki powstańczej, bez fanfar, bez rozgłosu, bez poetów opiewających ich czyny. Szli bo pragnęli Wolności Wielkopolski, Szli bo wolność kojarzyła im się z polską mową polskim chlebem i polskim domem. Szli bo pragnęli tę prastarą Polską ziemię, nie szczędząc własnej krwi, zdrowia, a nawet życia, wywalczyć i węzłem swojej krwi na zawsze się z nią związać. Umiłowanie Ojczyzny wymaga uświadomienia sobie, że stoją za nami pokolenia, które Polskę kochały, które o Polskę walczyły, a także podnosiły Ją z ruin. Mamy wobec nich zobowiązanie wdzięczności, a także przenoszenia polskości w następne pokolenia. To zaszczyt i nasz obowiązek, mają prawo do pamięci i najwyższego szacunku. Niepodległość nie jest darem danym raz na zawsze. Taką świadomość należy, wzorem przeszłych pokoleń, kształtować w młodych ludziach. W nich musimy pokładać nadzieję, że nie tylko zachowają niepodległość naszego kraju, ale w razie potrzeby będą jej bronić, jako najwyższej wartości.
Gmina Poniec, pamięta o Wielkopolskiej Insurekcji, najlepiej przygotowanego zrywu niepodległościowego w dziejach Rzeczpospolitej, pamięta o bohaterach, synach Ziemi Ponieckiej, tak jak 100 lat temu, nasi przodkowie walczyli o ziemie na której teraz stoimy, tak my dziś, symbolicznie, odpalimy race i zapalimy znicze pamięci, w podziękowaniu za dar wolności oraz za wiarę, nadzieję, odwagę i męstwo jakim wykazali się wówczas mieszkańcy Ponieca, Wielkopolski, Wszyscy Polacy”.
Wieczna Pamięć Bohaterom

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z czasów Powstania w Wielkopolsce i Poniecu przedstawił dr Grzegorz Wojciechowski.
Następnie delegacja Burmistrza Ponieca złożyła kwiaty pod tablicą Baonu Ponieckiego Powstania Wielkopolskiego.
Pamięć bohaterów uczczono Rotą w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz odpaleniem rac świetlnych w barwach narodowych.
Uroczystości zakończono na cmentarzu parafialnym, modlitwą za wszystkich, którzy przelali krew za niepodległość Rzeczpospolitej oraz złożeniem kwiatów przed pomnikiem Powstańców.

Zapraszamy do obejrzenia galeri